Na svete sú len 3 istoty:
Dane, smrť a Whitestore

Strata dát je daň z nezodpovednosti. Zálohovací systém Whitestore
dáva istotu daňovým poradcom, audítorom, účtovníkom a ďalším,
že o svoje dáta neprídu.

Viac informácií

Fotografie sú Vaše spomienky
Nestraťte ich!

Zálohovaním dát získate istotu, že Vám budú k dispozícii
po dlhú dobu. Whitestore Lite

  • všetky typy súborov
  • jednoducho a rýchlo
  • bezpečne
  • kedykoľvek
  • odkiaľkoľvek
Viac informácií

 

Ľudia sa delia na 2 skupiny:
na tie, čo zálohujú a na tie,
čo zálohovať budú

Vždy je lepšie mať dáta zálohované, než je pracne vytvárať znova
alebo za nemalé náklady s neistým výsledkom získavať pracne
z poškodeného hardvéru.
 

Viac informácií

Ste si istý, že máte dáta na
bezpečnom mieste?

Zálohujte včas a pohodlne svoje videá, fotografie, dokumenty a projekty
systémom Whitestore Lite a budete mať istotu, že sú v bezpečí
a budete ich môcť kedykoľvek obnoviť.

Viac informácií

Lepšieho kolegu na zálohovanie
nepoznám. Skrátka profesionál.

Whitestore Pro si poradí nielen so všetkými typmi súborov, ale dokáže
zálohovať i IBM Domino Server, klienta IBM Notes, MS Exchange Server,
MS Exchange Mail Level a databázy MS SQL a MySQL.

Viac informácií

Whitestore Lite / Pro
Záloha klientov a serverov

Ideálne riešenie pre uchovávanie dát a ich obnovu. Hlavný dôraz je kladený
na bezpečnosť, jednoduché ovládanie a tiež na veľmi priaznivú cenu.

Zkusit zdarma

Len málo ľudí si uvedomuje, ako ľahko môžu prísť o svoje dáta. Naša služba Whitestore Vám za minimálne náklady zaistí, že o svoje dáta nikdy neprídete.