Vyskúšať systém Whitestore na 30 dní

Po stiahnutí a inštalácii Whitestore Lite resp. Whitestore Pre klienta môžete začať zálohovať. K dispozícii máte 10 GB po dobu 30 dní. Po uplynutí tejto doby nebude už možné zálohovať (ukladať na server) ďalšie dáta. Odzálohovaná dáta zostanú na serveri po dobu ďalších 30 dní. Ak sa nerozhodnete prejsť na platenú verziu, budú všetky dáta po po uplynutí tejto doby vymazaná.


VYSKÚŠAŤ SI ZÁLOHOVANIE 10 GB NA 30 DNÍ